Cxense Display
FRI FRAKT VID KÖP ÖVER 600 KR.
OFFICIELLA LOUIS POULSEN® WEBSHOP
SÄKER BETALNING MED SSL-TEKNOLOGI

Louis Poulsen A/S integritetspolicy
 

1. Syfte

Louis Poulsen A/S och dotterbolag* (nedan kallat ”Louis Poulsen”, ”vi” eller ”oss”) vill ge alla användare den bästa möjliga upplevelsen i samband med våra digitala lösningar och därför använder vi uppgifter om kunder och användare kombinerat med information som tillhandahålls av tredje part.

Louis Poulsen strävar efter att ta till vara alla kunduppgifter och att skydda de insamlade uppgifterna. Det föreligger klart definierade förfaranden för att säkerställa att alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning, både internt hos Louis Poulsen och hos våra samarbetspartners.

I denna integritetspolicy anges vilka uppgifter som samlas in, i vilket syfte uppgifter samlas in och används, hur uppgifterna hanteras och med vilka personer uppgifterna delas. Slutligen anges även vilka val du har vad gäller användning eller uppdatering av dina uppgifter.

När du besöker Louis Poulsens webbplatser, däribland louispoulsen.com/se och shop.louispoulsen.se, accepterar du innehållet i denna integritetspolicy samt köpevillkor (online), försäljnings och leveransvillkor, policy rörande cookies och övriga dokument som anges i Louis Poulsens integritetspolicy. I denna integritetspolicy definieras hur vi behandlar alla personuppgifter som samlas in. Nedan utvecklas Louis Poulsens policy och praxis avseende data och hur vi behandlar dessa.

Integritetspolicyn innehåller upplysningar om insamling och användning av uppgifter som insamlas i samband med användning av Louis Poulsen digitala lösningar, däribland webbplats, webbshop, nyhetsbrev, kundundersökningar, tävlingar m.m. där det är möjligt att registrera personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta Louis Poulsen avseende behandlingen av personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter på webbplatsen samt längst ner i detta dokument.
 

2. Ansvar

Louis Poulsen har ansvar för syftet med och medlen för att behandla uppgifter och därför förbehåller vi oss rätten att skydda dina uppgifter i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Louis Poulsen önskar tillgång till att behandla de personuppgifter och data som beskrivs i denna integritetspolicy. Louis Poulsen är registeransvarig och i egenskap av registeransvarig behandlar vi alla insamlade uppgifter i överensstämmelse med gällande svensk lagstiftning.
 

3. Vilka uppgifter som samlas in

Louis Poulsen strävar efter att skydda våra kunders och användares integritet oberoende av vilka digitala lösningar som används och således är insamling och lagring av uppgifter anpassade till vilken lösning som används.
 

3.1 Automatisk insamling av uppgifter

Louis Poulsens digitala lösningar baseras på olika tekniker i syfte att säkra användarvänlighet och säkerhet. Med hjälp av dessa tekniker kan uppgifter samlas in automatiskt för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning, antingen direkt från Louis Poulsen eller från en tredje part på våra vägnar. Cookies och analyser av uppgifter om klickflöde är exempel på detta.
 

3.1.1. Cookies

Cookies är små textfiler som innehåller bokstäver och siffror som sätts på din dator eller annan enhet. Cookies sätts när du besöker en webbplats som använder cookies och de kan användas för att hålla reda på vilka sidor du har besökt, de kan hjälpa dig att fortsätta där du slutade eller att komma ihåg dina språkinställningar eller andra preferenser.

Du kan läsa vår policy om cookies här http://www.louispoulsen.com/se/om-oss/cookie-policy/.
 

3.1.2. Uppgifter om klickflöde

Alla besök av en digital lösning medför att upplysningar skickas från din webbläsare till en server. Det är genom att analysera dessa uppgifter som Louis Poulsen optimerar de digitala lösningarna. Uppgifterna samlas in genom en tredje part för vår räkning.

Uppgifter kan samlas in om din dator med avseende på systemadministration och interna analyser i marknadsföringshänseende. Dessa uppgifter utgör statistiska upplysningar om användarnas behandling av de digitala lösningarna.

Exempel på uppgifter som samlas in och analyseras

 • Datum och tidpunkt för besök

 • Vilka sidor som besöks i lösningen

 • Den besökandes IP-adress

 • Uppgifter om den använda webbläsaren och datorn (typ, version, operativsystem m.m.),

 • URL från hänvisningsstället (den sida från vilken besökaren har kommit till Louis Poulsens lösning).
   

3.2 Uppgifter du lämnar aktivt

Förutom de uppgifter som samlas in automatiskt behandlar vi även uppgifter som användarna aktivt har lämnat till Louis Poulsen.

Exempel på uppgifter som användarna lämnar aktivt är: Person- och kontaktuppgifter såsom t.ex. e-post, telefonnummer, adress, födelsedatum m.m. Om du lämnar uppgifter för en annan persons räkning är det ditt ansvar att se till att du har rätt att dela uppgifterna med oss.

Det kan också vara frågan om uppgifter som du delar med oss via Facebook, vid deltagande i en tävling eller i samband med registrering för att erhålla Louis Poulsens nyhetsbrev. Det kan även vara frågan om uppgifter som Louis Poulsen får tillgång till i samband med kontakt med kundservice eller support.
 

4. Användning och lagring av insamlade uppgifter
 

4.1 Syfte med insamlingen

Nedanstående utgör exempel på användning av de insamlade uppgifterna:

 

 • Anpassning av innehåll i digitala lösningar.

 • Genomförande av beställningar i webbutik, däribland korgfunktion, betalning, kontroll av kortuppgifter m.m.

 • Möjlighet att delta i kundundersökningar, tävlingar, lotterier m.m. genom digitala lösningar.

 • Arkiv över registrerade produkter och tillhörande personuppgifter.

 • Administrering av medlemskap.

 • Orderbehandling och kommunikation i samband med din order eller andra frågor till Louis Poulsen.

 • Bekräftelse av din identitet vid kommunikationen med Louis Poulsen.

 • Om vi har ditt uttryckliga samtycke kan vi kontakta dig via de kontaktuppgifter som du har uppgivit i marknadsförings-, försäljnings-, reklam- eller analyssyfte, antingen via post, digitalt eller via telefon.

 • Vi kan rikta anbud och kampanjer till den enskilda kunden utifrån tidigare beteende och demografiska uppgifter i kombination med tredjepartslösningar och data.
   

4.2. Lagring

Uppgifterna lagras under den tid som är tillåten enligt lagstiftningen och vi raderar dem när de inte längre är nödvändiga. Denna period varierar beroende på typen av uppgifter och bakgrunden för lagringen. I förhållande till elektronisk marknadsföring lagras dina uppgifter förutom om de raderas på begäran maximalt under en period på 12 månader efter vår senaste användning av dessa.
 

5. Vidarebefordran av uppgifter

5.1. Allmänt

Louis Poulsen vidarebefordrar uteslutande kunduppgifter till tredje part i överensstämmelse med vad som fastställs i denna integritetspolicy.

Vi kan vidarebefordra dina uppgifter om vi är skyldiga att vidarebefordra eller dela uppgifter för att iaktta en rättslig skyldighet. Vidarebefordran kan även göras på begäran från domstol eller annan myndighet, eller för att skydda varumärken, rättigheter, egendom eller säkerheter från Louis Poulsen A/S. Detta innefattar ett utbyte av upplysningar med andra verksamheter och organisationer med avseende på skydd mot bedrägeri.

Louis Poulsen använder tjänsteleverantörer och registerförare som utför arbetet för vår räkning. Tjänsterna kan t.ex. utgöras av servertjänster och systemunderhåll, analys, betalningslösningar, adress- och kreditupplysning, e-postservice m.m. Dessa samarbetspartners kan få tillgång till uppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att leverera deras tjänster. Samarbetspartnerna är enligt avtal skyldiga att behandla alla uppgifter strängt förtroligt och har således inte tillåtelse att använda uppgifter till annat än vad som omfattas av avtalsförpliktelsen gentemot Louis Poulsen, och vi kontrollerar att våra samarbetspartners iakttar sina skyldigheter.

I samband med deltagande i konfliktlösningsproceduren via ODR-plattformen http://ec.europa.eu/consumers/odr kan Louis Poulsen vara skyldigt att vidarebefordra data och personuppgifter till Europeiska kommissionen som är operatör till plattformen.
 

5.2. Särskilt om Google Analytics

Louis Poulsen använder Google Analytics som webbanalyslösning i våra digitala lösningar. I detta syfte skickas webbanalysuppgifter från våra digitala lösningar för analys i den tjänst Google erbjuder. Här fungerar Google Analytics som ”registerförare” av uppgifter, och Louis Poulsen som ”registeransvarig” för uppgifter och Louis Poulsens uppgifter måste kunna vidarebefordras enligt avtal eller för att iaktta rättsliga krav.

Du kan se mer om Googles sekretesspolicy här:

https://www.google.com/intl/sv/policies/

Google erbjuder en rad lösningar för att anonymisera dina uppgifter och ditt beteende, se mer här:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=da
 

5.3. Retargeting-teknik

På våra webbplatser används retargeting-teknik. Detta ger oss möjlighet att annonsera direkt till våra besökare på andra webbplatser. Mot bakgrund av intresset genom besök på våra webbplatser anser vi att visning av personlig, intressebaserad annonsering är mer intressant för våra kunder än annonser som inte har någon personlig anknytning.

Vi arbetar även tillsammans med partners som använder spårningstekniker för att visa annonser digitalt för vår räkning. Dessa partners kan samla in uppgifter om dina besök på våra digitala lösningar och din samverkan med vår kommunikation, däribland annonser.

Genom retargeting-teknik analyseras dina cookies och visar annonser baserade på ditt tidigare beteende på nätet. För ytterligare information om cookies hänvisas till avsnitt 3.1.1. i denna integritetspolicy.
 

6. Säkerhet

Vi har antagit interna regler om informationssäkerhet som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot att förstöras, gå förlorade eller ändras, mot olovligt offentliggörande och mot att obehöriga får tillgång till eller kännedom om dem.

Vi har fastställt förfaranden för tilldelning av åtkomsträttigheter för de av våra anställda som behandlar känsliga personuppgifter och data som innehåller information om personliga intressen och vanor. Vi kontrollerar den faktiska åtkomsten till dessa genom loggning och tillsyn. För att undvika förlust av data genomför vi löpande backup av våra uppgifter. Vi skyddar även sekretessen och äktheten från dina uppgifter med hjälp av kryptering.

Om du har valt ett lösenord till en av Louis Poulsen digitala lösningar är du skyldig att förvara lösenordet på ett lämpligt sätt och även att använda en säker förbindelse när du använder lösenordet. Överföring av data via internet är aldrig 100 % säker, men vi på Louis Poulsen gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter och stödja en säker digital kommunikation.
 

7. Rättigheter

7.1. Du har kontrollen

När du lämnar information till Louis Poulsen sker det på frivillig grund. Det kan vara frågan om tjänster och funktioner som enbart fungerar om man har valt att ge oss tillgång till personuppgifter, t.ex. för genomförandet av en order som gjorts på vår webbshop.

Vi erbjuder våra kunder och användare möjligheten att behålla kontrollen över sina uppgifter, bl.a. genom möjligheten att radera kontot och genom anmälningar till digitala tjänster.

Du kan alltid skriva ett e-postmeddelande eller skicka ett brev om du vill veta vilka uppgifter som är registrerade. Se våra kontaktuppgifter sist i detta dokument. Du har rätt att utan kostnad erhålla en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig.Tillgången till uppgifterna kan emellertid vara begränsad av hänsyn till skyddet för andra personers integritet, till företagshemligheter och immaterialrätter.

Observera även att det från Louis Poulsens digitala lösningar hänvisas till externa medier med egna integritetspolicys utanför Louis Poulsens inflytande. Vi rekommenderar att du även tar del av deras aktuella policyer.
 

7.2. Avanmälan och invändningar

Du har rätt invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Om du tar emot e-postmeddelanden med reklaminnehåll behöver du bara klicka på den avanmälningslänk som finns i meddelandet, varefter du inte längre kommer att erhålla ytterligare reklammaterial till den aktuella e-postadressen. Om du vill avanmäla reklammaterial oavsett om det är digitalt eller analogt behöver du bara skriva till Louis Poulsen och ange ”skydd för personuppgifter”. Se våra kontaktuppgifter sist i detta dokument.

Om det uppkommer tvivel om din identitet kan vi be om ytterligare dokumentation t.ex. i form av en kopia av passet. Louis Poulsen ersätter inte omkostnader för detta.

Personuppgifter för användning i samband med service och administrativa frågor kan även avanmälas genom kontakt med Louis Poulsen (se ovan), som då företar en manuell radering av användare.

Om du inte önskar insamling av uppgifter i någon form, se längre ner hur du kan säkerställa din anonymitet vid våra digitala tjänster i avsnittet ”Webbanalys”.
 

7.2 Rättelse och uppdatering av uppgifter

Du har även möjlighet att få dina personuppgifter som är registrerade hos Louis Poulsen uppdaterade, kompletterade, spärrade eller raderade, även i detta fall med beaktande av gällande lagstiftning. Om det föreligger omständigheter som hindrar oss från att uppfylla din önskan om uppdatering informerar vi dig inom rimlig tid. Se även våra kontaktuppgifter längst ner i detta dokument.
 

8. Uppdatering av policy

Louis Poulsen iakttar vid varje tidpunkt gällande lagar och principer för skydd för integritet och uppgiftsskydd. Vi uppdaterar löpande denna policy mot bakgrund av ändringar i lagstiftningen och för att säkerställa att policyn återspeglar den aktuella digitala lösning som vi erbjuder våra kunder.

Väsentliga ändringar tillkännages via vår webbplats och kan även meddelas via e-post.
 

9. Kontaktuppgifter

Skriv till: info@louispoulsen.se eller till Louis Poulsen Sweden AB, Box 230 13, 113 30 Stockholm.

 

Uppdaterad i november 2017

 

*: Louis Poulsen Germany GmbH, Louis Poulsen Sweden AB, Louis Poulsen Norway AS, Louis Poulsen Finland Oy, Louis Poulsen USA Inc., Louis Poulsen Japan Ltd., Louis Poulsen UK Limited, Louis Poulsen Switzerland AG, Louis Poulsen Holland BV, Louis Poulsen Asai Pte. Ltd.

 

Följ oss här

Belysningsinspiration

Prenumerera på Louis Poulsens nyhetsbrev så är du bland de första som får veta allt om våra spännande produktnyheter och inspirerande användningsområden över hela världen.

Vill du avbryta prenumerationen?

3